Ważne informacje

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

ustroju szkolnego.

uchwała dostosowanie sieci

 

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół

podstawowych w Gminie Więcbork.

uchwała kryteria SP

Zgłoszenie dziecka do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

 

zgłoszenie_I_SP